Conduco heeft een missie: de harten van bedrijven weer laten kloppen.

VERBEELDEN Durf groot te denken

VERANKEREN Veranker de verandering

VERDIEPEN Verbinden

DOORBREKEN Sterke plannen

Conduco is een veranderbureau

Wij verbinden de magie van creativiteit en ondernemend denken aan de logica van strategie om veranderingen mogelijk te maken (hart-brein combinatie)

Grote ideeën. Alles start met een visie. Elke verandering heeft een helder doel met meetbare waarden nodig. Door de koppeling met het hart te maken realiseren wij doorbraken binnen organisaties en zorgen wij ervoor dat het klopt in de volgende fases

 • Veranderingscasus: business case voor verandering opstellen

 • Grote ideeën: gezamenlijk visionair doel bepalen dat alles samenbrengt

 • Strategisch raamwerk: KPI’s definiëren dat structuur aan de visie geeft

 • Experts: samenwerking met stakeholders om ambitie vast te houden.

De kunst van Michel Poort visualiseert de verandering en verankert verandering in de organisatie. Wij zorgen dat de visie tot leven komt door:

identiteit: visualiseer de verandering met kunst.

leiderschap: leiders worden gecoached om de verandering uit te dragen in alles wat ze doen.

geluk: in de nieuwe cultuur krijgt geluk van medewerkers een permanente plaats naast het behalen van resultaten.

Verbinden. De diepere bestaansreden van Heartbeats is ons hogere doel dat wij veranderingstrajecten implementeren als continu proces vanuit het hart, omdat alleen op dat niveau mensen in staat zijn verandering daadwerkelijk te omarmen. Het hartveld is namelijk de belangrijkste overdrager van informatie, daar komt bij dat het magnetisch veld van het hart 5000x groter is dan die van ons brein. Verdiepen zonder het hart erbij te betrekken levert geen langdurige verandering. Wij zorgen voor verbinding door:

 • communicatiestrategie

 • campagnes

 • employee engagement

 • stimuleren van creativiteit

Sterke plannen. Met onze doorbraken realiseren wij duurzame en meetbare veranderingen waarbij organisaties continu kunnen anticiperen op de toekomst ipv reageren op het verleden. Veranderingen gebaseerd op een solide strategie. Wij zorgen ervoor dat het gebeurt in de volgende fases:

 • analyse: samen met de stakeholders zaken definiëren die ertoe doen

 • plannen: systemen bouwen die actief de doelstellingen ondersteunen (dashboards)

 • rapporten: lean en mean rapportages over de voortgang

 • best practice:

  leren en ontwikkelen: medewerkers in staat stellen om vaardigheden te ontwikkelen om de plannen waar te maken

VERBEELD Denk groot

VERANKER Verandering

VERDIEP Verbinden

DOORBREEK Sterk plan

Conduco is een veranderbureau

Wij verbinden de magie van creativiteit en ondernemend denken aan de logica van strategie om veranderingen mogelijk te maken (hart-brein combinatie)

Grote ideeën. Alles start met een visie. Elke verandering heeft een helder doel met meetbare waarden nodig. Door de koppeling met het hart te maken realiseren wij doorbraken binnen organisaties en zorgen wij ervoor dat het klopt in de volgende fases

 • Veranderingscasus: business case voor verandering opstellen

 • Grote ideeën: gezamenlijk visionair doel bepalen dat alles samenbrengt

 • Strategisch raamwerk: KPI’s definiëren dat structuur aan de visie geeft

 • Experts: samenwerking met stakeholders om ambitie vast te houden.

De kunst van Michel Poort visualiseert de verandering en verankert verandering in de organisatie. Wij zorgen dat de visie tot leven komt door:

identiteit: visualiseer de verandering met kunst.

leiderschap: leiders worden gecoached om de verandering uit te dragen in alles wat ze doen.

geluk: in de nieuwe cultuur krijgt geluk van medewerkers een permanente plaats naast het behalen van resultaten.

Verbinden. De diepere bestaansreden van Heartbeats is ons hogere doel dat wij veranderingstrajecten implementeren als continu proces vanuit het hart, omdat alleen op dat niveau mensen in staat zijn verandering daadwerkelijk te omarmen. Het hartveld is namelijk de belangrijkste overdrager van informatie, daar komt bij dat het magnetisch veld van het hart 5000x groter is dan die van ons brein. Verdiepen zonder het hart erbij te betrekken levert geen langdurige verandering. Wij zorgen voor verbinding door:

 • communicatiestrategie

 • campagnes

 • employee engagement

 • stimuleren van creativiteit

Sterke plannen. Met onze doorbraken realiseren wij duurzame en meetbare veranderingen waarbij organisaties continu kunnen anticiperen op de toekomst ipv reageren op het verleden. Veranderingen gebaseerd op een solide strategie. Wij zorgen ervoor dat het gebeurt in de volgende fases:

 • analyse: samen met de stakeholders zaken definiëren die ertoe doen

 • plannen: systemen bouwen die actief de doelstellingen ondersteunen (dashboards)

 • rapporten: lean en mean rapportages over de voortgang

 • best practice:

  leren en ontwikkelen: medewerkers in staat stellen om vaardigheden te ontwikkelen om de plannen waar te maken