Interim-management en detachering

Specialist in project-, proces-, verander- en programmamanagement binnen de segmenten ICT, HR en Finance. Onze consultants zijn oplossingsgericht, in plaats van dikke rapporten geven zij liever hands-on advies. Een pragmatische aanpak gebaseerd op een soms ongewone denkwijze, altijd gericht op vier aspecten, verbeelden (visie), doorbreken (strategische implementeerbare plannen), verdiepen (verbinding maken) en verankeren (symbolen). In onze aanpak zijn we soms wat ongewoon omdat we graag out of the box denken. Ondernemend denken zit in ons bloed, waarbij impact en resultaat centraal staan. Op deze wijze zijn wij in staat gezamenlijk het succes te vergroten.

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”

Expertise

Onze consultants zijn zeer hands-on, goed geschoold en ervaren. Zij zijn gewend om zich in hun opdrachtgever in te leven en samen met hem/haar de beste oplossingen te vinden. Zij blijven voortdurend goed geschoold en zijn op de hoogte van de nieuwst technologieën.

Zij zijn ervaren op veel gebieden die we uiteraard nooit uitputtend kunnen beschrijven, toch willen we een aantal voorbeelden noemen:

 • Prince2, scrum en agile
 • De business laten versterken of vergemakkelijken door IT
 • Systemen beter laten aansluiten op het bedienen van de klant
 • Migratie naar de cloud, inclusief impact op de organisatie en besparingen
 • Cultuurverandering
 • Centralisatie -> decentralisatie en omgekeerd

Bedrijfsfinancieringen

Financieringsvraagstukken

Het succes van een onderneming wordt voor een belangrijk deel mede bepaald door haar financieringsstructuur. Zowel mogelijke groei met daarvoor gewenste investeringen als een (tijdelijke) stagnatie kunnen onder druk komen te staan omdat de lange termijn of juist de korte termijn financieringen niet voldoende op orde zijn. Financieringen variëren van steunkredieten van overheden en/ of bancair geld of door derden verstrekte middelen die de onderneming een betere solvabiliteit of liquiditeit opleveren. Ons team van professionals kan op basis van een snelle analyse de beste oplossingen aanreiken. Een eerste advies/plan van aanpak op basis van een quick scan kunnen wij reeds binnen 24 uur leveren. Uiteraard voeren we hierna het plan van aanpak ook graag uit.

Opzetten eigen bedrijf 

Onze consultants kunnen u helpen bij de overname van een mkb onderneming, dan wel het opzetten van iets totaal nieuws, Zij geven advies om de onderneming financierbaar te maken, en kunnen indien gewenst ook diverse zaken uit handen nemen. Indien een aankomend ondernemer bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft en geen tot zeer beperkt eigen geld tot zijn/haar beschikking heeft, hebben onze consultants de tools om hierin adequaat te adviseren.

Reorganisatie & Sanering

Bij het verkopen van een bedrijf, of zelfs de vraag of het bedrijf verkocht moet/kan worden, is het goed een externe adviseur in te schakelen. Bijna altijd gaat deze periode gepaard met diverse emoties, en dan is het fijn als iemand helder kan adviseren, Dit proces begint met het in beeld brengen van financiële haalbaarheid van de diverse opties, waarna de beste strategie in gezamenlijkheid gekozen kan worden, Onze consultants adviseren helder en eerlijk, en kunnen uiteraard ook ondersteunen in het implementeren van de gekozen strategie.

Heartbeats

Geraakt door het verhaal van de kunstenaar Michel Poort om met zijn Heartbeats de wereld weer ‘kloppend’ te maken,  inspireert hij iedereen om meer vanuit het hart te leven. Heartbeats heeft deze energie opgepakt en gebruikt om het hart van organisaties weer te laten kloppen. Dit doen wij door verandering als uitgangspunt te nemen, te koppelen aan het hart om zo doorbraken binnen organisaties te realiseren.  Verandering is voor ons een continu proces.

Onze theorie van veranderen

VERBEELDEN Durf groot te denken

VERANKEREN Veranker de verandering

VERDIEPEN Verbinden

DOORBREKEN Sterke plannen

Onze theorie van veranderen bestaat altijd uit vier onderdelen:

Verbeelden en doorbreken: in deze twee onderdelen bouwen wij aan sterke en logische systemen voor verandering

Verdiepen en verankeren: in deze twee onderdelen visualiseren en verankeren we de verandering.

Grote ideeën. Alles start met een visie. Elke verandering heeft een helder doel met meetbare waarden nodig. Door de koppeling met het hart te maken realiseren wij doorbraken binnen organisaties en zorgen wij ervoor dat het klopt in de volgende fases

 • Veranderingscasus: business case voor verandering opstellen

 • Grote ideeën: gezamenlijk visionair doel bepalen dat alles samenbrengt

 • Strategisch raamwerk: KPI’s definiëren dat structuur aan de visie geeft

 • Experts: samenwerking met stakeholders om ambitie vast te houden.

De kunst van Michel Poort visualiseert de verandering en verankert verandering in de organisatie. Wij zorgen dat de visie tot leven komt door:

identiteit: visualiseer de verandering met kunst.

leiderschap: leiders worden gecoached om de verandering uit te dragen in alles wat ze doen.

geluk: in de nieuwe cultuur krijgt geluk van medewerkers een permanente plaats naast het behalen van resultaten.

Verbinden. De diepere bestaansreden van Heartbeats is ons hogere doel dat wij veranderingstrajecten implementeren als continu proces vanuit het hart, omdat alleen op dat niveau mensen in staat zijn verandering daadwerkelijk te omarmen. Het hartveld is namelijk de belangrijkste overdrager van informatie, daar komt bij dat het magnetisch veld van het hart 5000x groter is dan die van ons brein. Verdiepen zonder het hart erbij te betrekken levert geen langdurige verandering. Wij zorgen voor verbinding door:

 • communicatiestrategie

 • campagnes

 • employee engagement

 • stimuleren van creativiteit

Sterke plannen. Met onze doorbraken realiseren wij duurzame en meetbare veranderingen waarbij organisaties continu kunnen anticiperen op de toekomst ipv reageren op het verleden. Veranderingen gebaseerd op een solide strategie. Wij zorgen ervoor dat het gebeurt in de volgende fases:

 • analyse: samen met de stakeholders zaken definiëren die ertoe doen

 • plannen: systemen bouwen die actief de doelstellingen ondersteunen (dashboards)

 • rapporten: lean en mean rapportages over de voortgang

 • best practice:

  leren en ontwikkelen: medewerkers in staat stellen om vaardigheden te ontwikkelen om de plannen waar te maken

VERBEELD Denk groot

VERANKER Verandering

VERDIEP Verbinden

DOORBREEK Sterk plan

Onze theorie van veranderen bestaat altijd uit vier onderdelen:

Verbeelden en doorbreken: in deze twee onderdelen bouwen wij aan sterke en logische systemen voor verandering

Verdiepen en verankeren: in deze twee onderdelen visualiseren en verankeren we de verandering.

Grote ideeën. Alles start met een visie. Elke verandering heeft een helder doel met meetbare waarden nodig. Door de koppeling met het hart te maken realiseren wij doorbraken binnen organisaties en zorgen wij ervoor dat het klopt in de volgende fases

 • Veranderingscasus: business case voor verandering opstellen

 • Grote ideeën: gezamenlijk visionair doel bepalen dat alles samenbrengt

 • Strategisch raamwerk: KPI’s definiëren dat structuur aan de visie geeft

 • Experts: samenwerking met stakeholders om ambitie vast te houden.

De kunst van Michel Poort visualiseert de verandering en verankert verandering in de organisatie. Wij zorgen dat de visie tot leven komt door:

identiteit: visualiseer de verandering met kunst.

leiderschap: leiders worden gecoached om de verandering uit te dragen in alles wat ze doen.

geluk: in de nieuwe cultuur krijgt geluk van medewerkers een permanente plaats naast het behalen van resultaten.

Verbinden. De diepere bestaansreden van Heartbeats is ons hogere doel dat wij veranderingstrajecten implementeren als continu proces vanuit het hart, omdat alleen op dat niveau mensen in staat zijn verandering daadwerkelijk te omarmen. Het hartveld is namelijk de belangrijkste overdrager van informatie, daar komt bij dat het magnetisch veld van het hart 5000x groter is dan die van ons brein. Verdiepen zonder het hart erbij te betrekken levert geen langdurige verandering. Wij zorgen voor verbinding door:

 • communicatiestrategie

 • campagnes

 • employee engagement

 • stimuleren van creativiteit

Sterke plannen. Met onze doorbraken realiseren wij duurzame en meetbare veranderingen waarbij organisaties continu kunnen anticiperen op de toekomst ipv reageren op het verleden. Veranderingen gebaseerd op een solide strategie. Wij zorgen ervoor dat het gebeurt in de volgende fases:

 • analyse: samen met de stakeholders zaken definiëren die ertoe doen

 • plannen: systemen bouwen die actief de doelstellingen ondersteunen (dashboards)

 • rapporten: lean en mean rapportages over de voortgang

 • best practice:

  leren en ontwikkelen: medewerkers in staat stellen om vaardigheden te ontwikkelen om de plannen waar te maken

Tastbaarheden

Onderzoeken

Wij starten altijd met een quick scan. Op basis van de vier elementen van onze Heartbeats theorie van veranderen, brengen we in kaart wat de huidige status is en geven we snelle verbeterpunten aan. Dit eerste traject is vaak binnen 20 werkdagen afgerond en geeft een goed beeld van de huidige status en de verander mogelijkheden.

Aankloppen

De hartkamer is een glazen kas die een centrale plek heeft binnen een bedrijf en die het hart van de verandering symboliseert.  Alles mag en kan hier besproken worden zonder gevolgen. De hartkamer wordt gebruikt voor trainingen, vergaderingen en ook voor afspraken met uw klanten.

Daarnaast biedt de kas ruimte voor het Heartbeats programma, waarbij werknemers samen met de kunstenaar hun eigen hart maken. Hierna komen ze middels een workshop uit bij het veranderingsproces.  Problemen en mogelijke oplossingen worden op bijzondere wijze blootgelegd, waardoor verbeter-processen sneller en efficiënter kunnen worden toegepast. De kracht van de hartkamer zit hem onder andere in het loslaten en juist in deze tijd van snelle veranderingen is het van belang dat we niet blijven hangen in het verleden.

Symbolen

Kunst is bij uitstek een product waarbij het beste resultaat bereikt wordt als het gevoel leidend is. Om de verandering te verankeren, visualiseren wij deze met kunst, zowel werken van de kunstenaar, als van uw eigen medewerkers. Door op gevoel te vertrouwen blijft men het dichtste bij het hart en wordt de verandering verankerd in uw medewerkers.