Partners Conduco

Teamwerk

Otwee

Heartbeats

Heartbeats CSR

Wij werken met meerdere bedrijven samen die allemaal hun bijdrage leveren aan onze missie: het vergroten van succes op alle vlakken voor onze opdrachtgevers.

Teamwerk neemt gemotiveerde (geschoolde en ongeschoolde) uitkeringsgerechtigden in dienst en ondersteunt hen bij de re-integratie en op de arbeidsmarkt. Het doel hierbij is om deze enthousiaste uitkeringsgerechtigden te werk te stellen en tegelijkertijd bedrijven te ondersteunen bij het invullen van hun vacature(s). Dit op zowel een maatschappelijk verantwoorde als financieel aantrekkelijke wijze. Alle deelnemers die bij Teamwerk in een re-integratie traject komen behoren tevens tot de doelgroep die in aanmerking komt voor de invulling van Social Return On Investment (SROI). Teamwerk is de partner van Conduco op het gebied van de SROI.
Otwee biedt bedrijven een onderscheidende aanpak voor Big Data talent recruitment en talent management. Onze beproefde selectiecriteria, trainee- en coaching trajecten staan garant voor continuïteit en kwaliteit. Otwee is gericht op de plaatsing van ‘young potentials’ en ervaren professionals (data analysts, data scientists, business intelligence specialisten en developers) en daarnaast specialist in het ontwikkelen van opleidingen. Momenteel ontwikkelen zij samen met Jacqueline en Sandra van Conduco een nieuwe en vernieuwende ICT opleiding, hierover later meer.
Heartbeats is een beweging die door kunstenaar Michèl Poort is opgezet om de wereld om ons heen weer ‘kloppend’ te maken door mensen en bedrijven te helpen weer/meer vanuit hun hart te gaan handelen en zo een betere versie van zichzelf te worden. In zijn kunst uitingen visualiseert hij vele vormen van harten, het hart is een continue inspiratiebron. Vanuit zijn hartenfilosofie heeft Michèl Poort samen met Conduco een cultuurveranderingstraject voor bedrijven opgezet, waarbij Conduco medewerkers helpt om ook weer vanuit hun hart te (durven) werken. Hierdoor heeft het bedrijf gelukkigere medewerkers en het is evident dat de resultaten hierdoor ook toe zullen nemen.
Heartbeats CSR biedt bedrijven een uniek ‘employee engagement’-programma aan wat er op gericht is om medewerkers te laten voelen wat het met je doet als je het verschil maakt in een leven van een ander door het aansluiten bij een goed doel. In samenspraak met uw organisatie stellen we een compleet jaarprogramma op waar zoveel mogelijk medewerkers aan deelnemen, ‘doing good made easy.’ Het Heartbeats CSR-programma draagt zo aantoonbaar bij aan het binden en behouden van waardevolle medewerkers en aan een positief onderscheidend vermogen in de markt zonder dat het beslag legt op de eigen organisatie.