Interim-management en detachering

Specialist in project-, proces-, verander- en programmamanagement binnen de segmenten ICT, HR en Finance. Onze consultants zijn oplossingsgericht, in plaats van dikke rapporten geven zij liever hands-on advies. Een pragmatische aanpak gebaseerd op een soms ongewone denkwijze, altijd gericht op vier aspecten, verbeelden (visie), doorbreken (strategische implementeerbare plannen), verdiepen (verbinding maken) en verankeren (symbolen). In onze aanpak zijn we soms wat ongewoon omdat we graag out of the box denken. Ondernemend denken zit in ons bloed, waarbij impact en resultaat centraal staan. Op deze wijze zijn wij in staat gezamenlijk het succes te vergroten.

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”

Expertise

Onze consultants zijn zeer hands-on, goed geschoold en ervaren. Zij zijn gewend om zich in hun opdrachtgever in te leven en samen met hem/haar de beste oplossingen te vinden. Zij blijven voortdurend goed geschoold en zijn op de hoogte van de nieuwst technologieën.

Zij zijn ervaren op veel gebieden die we uiteraard nooit uitputtend kunnen beschrijven, toch willen we een aantal voorbeelden noemen:

  • Prince2, scrum en agile
  • De business laten versterken of vergemakkelijken door IT
  • Systemen beter laten aansluiten op het bedienen van de klant
  • Migratie naar de cloud, inclusief impact op de organisatie en besparingen
  • Cultuurverandering
  • Centralisatie -> decentralisatie en omgekeerd

Bedrijfsfinancieringen

Financieringsvraagstukken

Het succes van een onderneming wordt voor een belangrijk deel mede bepaald door haar financieringsstructuur. Zowel mogelijke groei met daarvoor gewenste investeringen als een (tijdelijke) stagnatie kunnen onder druk komen te staan omdat de lange termijn of juist de korte termijn financieringen niet voldoende op orde zijn. Financieringen variëren van steunkredieten van overheden en/ of bancair geld of door derden verstrekte middelen die de onderneming een betere solvabiliteit of liquiditeit opleveren. Ons team van professionals kan op basis van een snelle analyse de beste oplossingen aanreiken. Een eerste advies/plan van aanpak op basis van een quick scan kunnen wij reeds binnen 24 uur leveren. Uiteraard voeren we hierna het plan van aanpak ook graag uit.

Opzetten eigen bedrijf 

Onze consultants kunnen u helpen bij de overname van een mkb onderneming, dan wel het opzetten van iets totaal nieuws, Zij geven advies om de onderneming financierbaar te maken, en kunnen indien gewenst ook diverse zaken uit handen nemen. Indien een aankomend ondernemer bijvoorbeeld een bijstandsuitkering heeft en geen tot zeer beperkt eigen geld tot zijn/haar beschikking heeft, hebben onze consultants de tools om hierin adequaat te adviseren.

Reorganisatie & Sanering

Bij het verkopen van een bedrijf, of zelfs de vraag of het bedrijf verkocht moet/kan worden, is het goed een externe adviseur in te schakelen. Bijna altijd gaat deze periode gepaard met diverse emoties, en dan is het fijn als iemand helder kan adviseren, Dit proces begint met het in beeld brengen van financiële haalbaarheid van de diverse opties, waarna de beste strategie in gezamenlijkheid gekozen kan worden, Onze consultants adviseren helder en eerlijk, en kunnen uiteraard ook ondersteunen in het implementeren van de gekozen strategie.